20 okt 2023 17:00

Oprichting Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatie Ondersteunende Dienstverlening

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed tot instemming met het verdrag ter oprichting van de Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatie Ondersteunende Dienstverlening.

De organisatie is een opwaardering van ‘the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities’ (IALA), opgericht in 1957. De Algemene Vergadering van IALA besliste om de organisatie om te vormen van een niet-gouvernementele organisatie (NGO) naar een intergouvernementele organisatie (IGO).

De organisatie werkt standaarden uit voor de scheepvaartbegeleiding, zodat die wereldwijd op een geharmoniseerde wijze kan gebeuren en zodoende ervoor zorgt dat de scheepvaart zo veilig, snel en kost-effectief mogelijk verloopt, met inachtneming van het mariene milieu.