02 jul 2015 15:42

Oprichting van centra voor grote ondernemingen bij de FOD Financiën

Sinds gisteren zijn er bij de FOD Financiën 7 multifunctionele centra opgericht  die instaan voor de controle en geschillenbehandeling van de grote ondernemingen. Daar bovenop is er ook een centrum voor het beheer en gespecialiseerde controles van grote ondernemingen te Brussel.

Die multifunctionele centra behandelen voor ongeveer 15.000 ondernemingen en bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk alle fiscale aspecten. Dit is een compleet andere benadering. De fiscale materie zoals btw of vennootschapsbelasting bepaalt niet langer hoe de diensten georganiseerd zijn maar de onderneming of vereniging vormt het uitgangspunt voor die organisatie.

In het centrum beheer en gespecialiseerde controles fungeert  de afdeling sectorcoördinatie als uniek contactpunt voor de grote ondernemingen waar ze bij sectorcoördinatoren terecht kunnen voor o.a.:
• vragen om specifieke fiscale informatie;
• attesten en vergunningen;
• vragen over de termijnen voor het indienen van de aangiften, de indieningswijzen 

en dit centrum zal ook instaan voor vier specifieke domeinen: bepaalde gedefinieerde sectoren, verrekenprijzen, Tax Shelter en diverse taksen.

Met deze modernisering garandeert de FOD Financiën een dienstverlening op maat van de grote ondernemingen, integreert de FOD zich op dynamische en duurzame wijze in de economische cyclus van de grote ondernemingen en organiseert hij een adequate controleaanpak.

Tijdens een overgangsperiode wordt het beheer nog uitgevoerd door de reeds bestaande controles vennootschapsbelasting, controles rechtspersonenbelasting en controles niet-inwoners.