11 feb 2022 16:50

Oprichting van een aankoopcentrale voor biometrische randapparatuur

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de lancering van een overheidsopdracht betreffende de oprichting van een aankoopcentrale voor biometrische randapparatuur in het kader van de afgifte van identiteitsdocumenten, verblijfstitels en paspoorten, alsook de aanverwante diensten.

De opdracht tegen prijslijst zal worden gegund via een mededingingsprocedure met onderhandelingen. De opdracht zal worden gesloten voor zes jaar, twee keer met een jaar verlengbaar.