26 sep 2013 18:03

Oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een netwerk van federale armoedeambtenaren opricht. De ministerraad neemt ook kennis van het tweede verslag over het Federaal Plan Armoedebestrijding 2012.

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie richt een netwerk van federale armoedeambtenaren op dat de federale plannen voor armoedebestrijding zal opvolgen. In elke federale overheidsinstelling worden armoedeambtenaren aangewezen. Ze zorgen voor de uitvoering van de maatregelen binnen hun beleidsdomein. Verder coördineren ze de armoedebestrijding in hun departement en nemen deel aan de vergaderingen van het netwerk. Elk jaar brengen ze verslag uit over de maatregelen.

Het tweede verslag over het Federaal Plan Armoedebestrijding geeft een stand van zaken van de uitvoering van de 118 acties van het plan.