20 jul 2023 18:32

Oprichting van het centraal fietsregister - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet in tweede lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten goed, met het oog op de oprichting van het centraal fietsregister.

Het register en de daaraan verbonden diensten zorgen voor een landelijk uniform fietsregistratiesysteem ter preventie van fietsdiefstal en het bevorderen van het teruggeven van gestolen fietsen aan hun eigenaar. Het model voor het register en het registratiesysteem wordt al sinds 2019 met succes toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de naam “MyBike Brussels”. Het centraal fietsregister is een gratis en vrijwillig te gebruiken systeem voor de burger.

Concreet werkt het registratiesysteem met een scanbare sticker met een unieke code op de fiets. De gewesten zijn bevoegd voor de aanvraag tot en het bekomen van de sticker. De registratie is voor de burger toegankelijk via een website die doorverwijst naar een van de drie pagina’s van de gewesten. De gewesten staan ook in voor de helpdeskfunctie om de toegankelijkheid te verhogen. De gegevens die de gewesten ontvangen naar aanleiding van de registratie van een fiets zullen terechtkomen in het door de federale overheid opgerichte centraal fietsregister. Dit register wordt beheerd door de FOD Mobiliteit. Elke fiets die in het centraal fietsregister wordt geregistreerd, zal een bepaalde status krijgen (niet gestolen, gestolen geacht of gestolen). De essentie van het MyBike-registratiesysteem is dat iedereen de staat van een geregistreerde fiets zal kunnen controleren door het scannen van de unieke code die op de sticker staat, bijvoorbeeld bij de aankoop van een tweedehandsfiets.

De ministerraad keurt het ontwerp van samenwerkingsakkoord alsook het wetsontwerp houdende instemming met dit samenwerkingsakkoord goed. Het dossier zal worden geagendeerd op het volgende Overlegcomité. Het wetsontwerp houdende instemming zal daarna ter ondertekening aan de Koning kunnen worden voorgelegd en worden ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.