28 nov 2013 17:30

Oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (IDEA).

Het Instituut heeft als doel om de duurzame democratie wereldwijd te bevorderen en te ondersteunen, de democratische electorale processen te verbeteren en te versterken en een beter inzicht te geven in de werking van pluralistische meerpartijenstelsels.

Het Instituut wil een ontmoetingsplaats zijn waar al de actoren die bij het democratiseringsproces betrokken zijn, ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. De hoofdzetel van IDEA is gevestigd te Stockholm.

*Stockholm, 27 februari 1995.

*gewijzigd op 24 januari 2006.