29 mei 2015 13:46

Oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de oprichting van het Strategisch Comité en het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid. 

Overeenkomstig het regeerakkoord wordt het College voor inlichting en veiligheid hervormd. Het wordt vervangen door een Strategisch Comité dat als schakel fungeert tussen het Coördinatiecomité en de Nationale Veiligheidsraad.  

Het Strategisch Comité zorgt zowel voor de voorbereiding als de uitvoering van het beleid en is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de leden van de Nationale Veiligheidsraad  en de voorzitter van het Coördinatiecomité. Het secretariaat van het Strategisch Comité wordt verzekerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. 

Het Coördinatiecomité bestaat uit de leidinggevenden van de diensten en overheden die betrokken zijn bij het inlichtingen- en veiligheidsbeleid. Het werkt beleidsvoorstellen uit, volgt de uitvoering op van de prioriteiten die door de Nationale Veiligheidsraad worden bepaald en verzekert een efficiënte samenwerking en informatieuitwisseling tussen de diensten en overheden.