08 feb 2006 15:34

Oprichting van openbare computerruimten

Strijd tegen de digitale kloof: 300 nieuwe openbare computerruimten in 2006

Strijd tegen de digitale kloof: 300 nieuwe openbare computerruimten in 2006

De Ministerraad keurde een ontwerp goed dat de oprichting en de uitbreiding moet ondersteunen van 300 nieuwe openbare computerruimten (OCR) in 2006. De maatregel is een initiatief van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk en Informatisering van de Staat. Ze kadert in de concrete uitwerking van het actieplan 2006-2007 met de tien werken die de Ministerraad in januari goedkeurde. De regering had toen aangekondigd dat ze de toegang tot de informatica wou verbeteren.