31 mrt 2020 11:12

Oproep tot vrijwilligers om de voedselhulp naar de meest behoeftigen te ondersteunen

Voedselbanken, OCMW’s en verenigingen die actief zijn in de sector van de voedselhulp bieden dagelijks structurele ondersteuning aan de meest behoeftigen. Momenteel is er in deze sector een gebrek aan personen om de opdrachten uit te voeren en heeft men vrijwilligers nodig. Daarom doet de POD Maatschappelijke Integratie een beroep op iedereen om de toegang van kwetsbare personen tot de voedselhulp te vrijwaren.

Minister van Maatschappelijke Integratie, Denis DUCARME: De situatie van kwetsbare personen moet ons blijven mobiliseren. In een context waarin de mensen op het terrein geconfronteerd worden met een sterke daling van onverkochte producten in de supermarkten en met de sluiting van bepaalde verdeelpunten, is het van belang om de eerstelijnsactoren te ondersteunen. Ik wil hierbij het uitzonderlijke werk benadrukken van de verenigingen op het terrein en van de OCMW’s. Zij blijven een belangrijke rol spelen in de verdeling van de voedingsmiddelen, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij ons momenteel bevinden. Ik dank eerst en vooral de vrijwilligers die het onlineplatform van de schenkingsbeurs gebruiken om op hun beurt de verenigingen op het terrein te helpen en zo ertoe bijdragen om de toegang tot de voedselhulp te waarborgen voor de kwetsbare personen”.

Overzicht van de maatregelen die werden genomen

De voedseloverschotten van de supermarkten en van de horecasector zijn de laatste weken aanzienlijk gedaald, aangezien heel wat personen levensmiddelen hebben gehamsterd. Daarom hebben de federale regering, de sector van de supermarkten (COMEOS) en de banksector hun krachten gebundeld om deze daling van voedseldonaties te compenseren.

 • Op initiatief van Minister Ducarme en van Minister Muylle werd door de federale regering een budget van 276.000 euro toegekend aan de organisaties die instaan voor voedselhulp en de opslag- en distributiecentra;
 • Op initiatief van COMEOS werd 233 ton producten toegekend aan de voedselbanken;
 • Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting en van BNP Paribas N.V. werd 350.000 euro toegekend aan de voedselbanken;
 • Op initiatief van Minister Ducarme zal een budget van 3 miljoen Euro worden toegekend aan de OCMW’s, zodat zij de begunstigden kunnen ondersteunen met voedingsmiddelen en basisproducten voor hygiëne.

Deze verschillende maatregelen moeten het mogelijk maken om de daling van de voedseldonaties te compenseren. Zij worden toegevoegd aan het budget dat de federale regering elk jaar vrijmaakt voor de aankoop van voedingsmiddelen in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), bovenop de Europese middelen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de leveringen van voedselhulp via het FEAD geen enkele vertraging zal oplopen, waardoor de continuïteit van de hulp van de federale overheid wordt gewaarborgd.

De voedselbanken kennen eveneens een daling van vrijwilligers die nodig zijn voor hun werking. Deze vrijwilligers zijn vaak ouderen die beschouwd worden als een risicogroep voor COVID-19. Daarom heeft Minister Ducarme eveneens beslist om voor een bedrag van 10.000 Euro een IT-platform te financieren om het aanbod van de burgers te verzamelen die wensten bij te dragen aan de verdeling van voedselhulp bij de voedselbanken bij hen in de omgeving.

Wij hebben vrijwilligers nodig!

Burgers die wat van hun tijd willen spenderen, kunnen naar het platform van de Schenkingsbeurs surfen via https://admin.schenkingsbeurs.be/signup/volunteer.

Na inschrijving zullen zij snel in contact worden gebracht met de organisaties van hun regio die hulp nodig hebben. In deze crisistijd zijn wederzijdse hulp en solidariteit essentieel om mensen in nood te helpen.

Alle voorzorgen worden genomen bij de ophaal-, distributieplaatsen, ... om een maximale hygiëne te waarborgen. Elke organisatie voert strenge maatregelen in om zowel de vrijwilligers als de begunstigden te beschermen (de pakketten klaarmaken via afspraken op afstand, respect voor de ‘social distancing’, regelmatig de handen wassen, ...).

Dit alles gebeurt met inachtneming van de door de regering genomen afzonderingsmaatregelen, met als doel een minimum aan continuïteit te waarborgen bij de noodzakelijke operaties, zodat kwetsbare mensen toegang tot voedselhulp kunnen blijven hebben.

Hoe moet dit gebeuren?

 1. Schrijf je in via https://admin.schenkingsbeurs.be/signup/volunteer
 2. Vermeld je persoonlijke gegevens en de activiteit(en) waarvoor je beschikbaar bent:
  • de producten aan de begunstigden verdelen;
  • de producten voor de begunstigden voorbereiden;
  • de producten ontvangen en ze sorteren;
  • de overschoten verzamelen (supermarkten, enz.) en ze naar de organisatie brengen die ik help;
  • de logistiek waarborgen van de producten tussen de referentieopslagplaats (bijv. Voedselbank) en de opslag- / distributieplaats van de organisatie;
  • helpen bij het administratieve gedeelte.
 3. Steun de organisaties in jouw buurt die jouw hulp nodig hebben.

Meer informatie

Kabinet van de Minister van Maatschappelijke Integratie
Lisa Saoul
T. +32 485 71 14 51
E. Lisa.saoul@ducarme.fgov.be