07 dec 2012 18:14

Opschorting van de vrijstelling van accijnzen voor koolzaadolie gebruikt als biobrandstof

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vrijstelling van accijnzen voor koolzaadolie, gebruikt als biobrandstof, tijdelijk opschort. 

De vrijstelling van accijnzen op koolzaadolie wordt tijdelijk opgeheven wanneer ze geproduceerd wordt door een natuurlijke of rechtspersoon op basis van zijn eigen productie en verkocht wordt zonder tussenpersoon.

De ministerraad komt hiermee tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie om de vrijstelling op te heffen en om de bepalingen van art. 3 van de Europese verordening EG 659/1999* na te leven. Er wordt een nieuw antwoord van de Commissie verwacht over de staatshulp tegen het einde van het jaar.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004

*Raad van 22 maart 1999