20 apr 2007 17:00

Opsluiting door politie

Reglementair kader voor de tijdelijke opsluitingsfaciliteiten van de politie

Reglementair kader voor de tijdelijke opsluitingsfaciliteiten van de politie

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde over de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de opsluitingsplaatsen door de politiediensten. Het ontwerp schept het reglementair kader voor de opsluitingsplaatsen. Het omschrijft: - de inplanting, - de technische normen, - de overgangsbepalingen, aangezien het om grote investeringen gaat. Het ontwerp regelt enkel de tijdelijke opsluiting door de politie, niet de behandeling van de personen die van hun vrijheid zijn beroofd. Het ontwerp is in overeenstemming met de aanbevelingen, richtlijnen en wettelijke bepalingen van de Europese instanties over de behandeling van personen die door de overheid van hun vrijheid zijn beroofd.