23 jun 2006 17:00

Opsporing van voertuigen

Oprichting van een authentieke bron van voertuiggegevens

Oprichting van een authentieke bron van voertuiggegevens

De ministerraad keurde het voorontwerp houdende de oprichting van een authentieke bron van voertuiggegevens goed. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt stelde het voor. Het voorontwerp voert de beslissingen uit die de ministerraad op 14 oktober 2005 en 31 maart 2006 nam om de nasporing van voetuigen te verbeteren, zodat men de verschillende vormen van fraude en oplichting beter kan bestrijden. Het voorontwerp richt een gegevensbank op: de authentieke bron van voertuiggegevens. De voordelen van die databank zijn ruimer dan de strikte nasporing. Ze biedt toepassingen op het vlak van: - de strijd tegen de autocriminaliteit, - de politionele samenwerking en de uitwisseling van de gegevens in het kader van de Schengen en Eucarisakkoorden, - de periodieke technische keuring van voertuigen, - de controle van vrachtwagens en autobussen langs de wegen, - de strijd tegen niet-verzekering van voertuigen, - de fiscaliteit betreffende de voertuigen, - de beteugeling van bedrog met de kilometerstand, - de verbetering van de dienstverlening aan de klanten van FOD Mobiliteit en Vervoer op het vlak van de inschrijving via internet en de volledige informatisering van de goedkeuring van ingevoerde voertuigen. Het voorontwerp wordt na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de Raad van State voorgelegd.