16 jan 2024 15:44

Opstart van de werken voor de bouw van het Belgisch paviljoen op de EXPO 2025 Osaka!

Op dinsdag 16 januari 2024 nam de Regie der Gebouwen deel aan de ceremonie van de eerstesteenlegging voor de bouw van het Belgisch paviljoen voor de wereldtentoonstelling 2025 in Osaka in Japan.

Het einde van de werken is voorzien in april 2025, net voor het begin van de tentoonstelling die zal plaatsvinden van 13 april 2025 tot 13 oktober 2025.

Als gedelegeerd bouwheer maakte de Regie der Gebouwen, in nauwe samenwerking met BelExpo, de selectie- en de gunningsleidraden en de technische prestatiebepalingen voor het paviljoen op, alvorens deel te nemen aan de beoordeling van de kandidaturen en de offertes.

De Regie der Gebouwen zal ook de werken van A tot Z opvolgen en erop toezien dat alles verloopt volgens de gegunde overheidsopdracht Design & Build.

Het Belgisch paviljoen

Het algemeen thema van de wereldtentoonstelling 2025 “Designing Future Society for Our Lives” bestaat uit drie subthema’s: “Saving Lives”, “Empowering Lives” en “Connecting Lives”. 

Het project van het Belgisch paviljoen voorziet dat het gebouw het thema “Saving Lives” zal vertolken, ontworpen als een voorstelling van de mensheid, bestaande uit water en cellen, zowel met zijn vorm als zijn interne structuur.

Het gebouw is dus zo ontworpen dat het water in al zijn vormen wordt gesymboliseerd: vast, vloeibaar en gasvormig.

Een opdracht voor het gebouw, het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de demontage

In juli 2023 werd de Design & Build-overheidsopdracht gegund aan het consortium Carré 7, Beyond LimIts, One Designs, Pirnay en Poly-Tech voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de demontage van het Belgisch paviljoen.

Een tweede opdracht voor de scenografie

Eind juni 2023 werd de selectieleidraad voor de scenografie in ruime zin (Visitor Journey) gepubliceerd.

De aanvragen tot deelneming werden ontvangen en de selectiebeslissing vond plaats in november 2023.

Technische fiche

Aanbestedende overheid: Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo)

Gedelegeerd bouwheer: Regie der Gebouwen

Opdrachtnemer overheidsopdracht Design & Build: consortium CARRE 7 / BEYOND LIMITS / ONE DESIGNS / PIRNAY / POLY-TECH

Duur van de werken: januari 2024 tot april 2025

Budget Design & Build-opdracht: ongeveer 9,8 miljoen euro incl. BTW gefinancierd door BelExpo met dotaties van de federale regering en de gewesten en gemeenschappen

Lees het persbericht van BelExpo