04 sep 2023 16:37

Opstart van nieuwe renovatiefases voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel!

Op vrijdag 1 september 2023 keurde de federale ministerraad het project van de Regie der Gebouwen goed om een studie op te starten rond drie nieuwe renovatiefases voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel. Ook de uitvoering van de werken voor de eerste fase werd goedgekeurd. De totale kostprijs wordt geschat op 30 miljoen euro.

De werken omvatten de renovatie van de twee bovenste verdiepingen met tentoonstellingszalen en het dak van het gebouw ‘Extension’ gelegen aan de Museumstraat, maar ook de herinrichting van de inkomhal die zich aan de Regentschapsstraat bevindt. In dit kader zal de Regie der Gebouwen een Design & Build-opdracht lanceren en toewijzen via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

In dit kader zal de Regie der Gebouwen een Design & Build-opdracht lanceren en toewijzen via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

De planning voorziet de publicatie van het selectiedossier begin 2024, het uitschrijven van een studie in 2024 en de uitvoering van de werken van 2025 tot 2028.

De heropening van het gebouw ‘Extension’ (momenteel gesloten voor het publiek) is voorzien in 2030 en zal een aanzienlijke uitbreiding van de tentoonstellingsruimte betekenen.

Ik ben erg verheugd over het werk van de medewerkers van de Regie der Gebouwen voor deze belangrijke investering voor ons land. Er wordt ongeveer 30 miljoen euro geïnvesteerd voor de verbetering van de duurzaamheid van het gebouw, van de toegankelijkheid en het comfort voor de bezoekers en de medewerkers van de KMSKB. Deze werken zullen ervoor zorgen dat het energieverbruik met 30% daalt dankzij de installatie van zonnepanelen, betere isolatie en nieuwe ramen. De vele bezoekers zullen kunnen genieten van een betere toegankelijkheid, onder andere dankzij de installatie van een onthaal dat aangepast is aan personen met een beperkte mobiliteit. De modernisering en verbetering van het historisch erfgoed van ons land is een prioriteit. Dit erfgoed is de herinnering aan onze geschiedenis en een erfenis waar we trots op mogen zijn. Gelegen op de as van de democratie in de buurt van het Paleis der Natie, het Koninklijk Paleis en het Justitiepaleis, symboliseren de KMSKB de essentiële rol die cultuur in onze democratie speelt.
Mathieu Michel
staatssecretaris van de Regie der Gebouwen

Een omvangrijk restauratieproject, waaronder de vernieuwing van de daken

De gebouwen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in en rond de Regentschapsstraat in Brussel zijn het onderwerp van een groot renovatieproject, dat over meerdere jaren is gespreid.

In 2017 heeft de Regie der Gebouwen onder meer de renovatie voltooid van het Auditorium en de Delporte-tentoonstellingszalen langs de Museumstraat. Deze projecten kostten ongeveer 10,5 miljoen euro.

Tussen 2017 en 2019 heeft de Regie der Gebouwen ook heel wat daken van het museumcomplex van de Regentschapsstraat gerenoveerd: die van de patio, het Balat-trappenhuis, de platte daken van de Delporte-zaal, en ook het dak en de goten van de hotels Argenteau en Gresham.

Drie nieuwe fases van werken

Op vrijdag 1 september 2023 heeft de ministerraad het project goedgekeurd om de studies op te starten voor drie nieuwe renovatiefases voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, alsook de uitvoering van de eerste fase van werken. De totale kostprijs wordt geschat op 30 miljoen euro.

De werken betreffen de twee bovenste verdiepingen met tentoonstellingszalen en het dak van het gebouw ‘Extension’ gelegen aan de Museumstraat, maar ook de herinrichting van de inkomhal die zich aan de Regentschapsstraat bevindt.

De werken voor de twee volgende fases, die opnieuw aan de ministerraad worden voorgelegd en die na 2030 worden uitgevoerd, betreffen:

  • Fase 5: de vernieuwing van het dak, de dakkoepels en de plafondstructuren onder de koepels van de gebouwen Balat en Forum.
  • Fase 6: de renovatie van de tentoonstellingszalen op de bovenste verdieping van de delen Balat en Forum.

De werken voor deze twee fases lopen gelijktijdig. 

Meer informatie over dit project