20 okt 2016 13:37

Opstarten van een overheidsopdracht voor het inventariseren van federale studieactiviteiten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Kris Peeters om een overheidsopdracht van diensten op te starten rond het inventariseren van federale studieactiviteiten en het formuleren van optimalisatiemogelijkheden.

Deze overheidsopdracht is een aanzet om te komen tot meer operationele excellentie in het domein van de federale studiediensten.