15 jul 2022 19:09

Opstellen van het Readiness Plan voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met een plan om het voorbereidingsniveau van de strijdkrachten te verhogen door de aankoop van militair materieel en investeringen in infrastructuur.

De evolutie van de geopolitieke situatie, en meer in het bijzonder het conflict in Oekraïne, versterkt de noodzaak om het voorbereidingsniveau (Readiness) van de Belgische strijdkrachten te verhogen.

De ministerraad neemt een geheel van maatregelen die in de periode 2022 tot 2024 zullen worden genomen om het voorbereidingsniveau (Readiness) te vergroten in geval van gewapend conflict.

De maatregelen zijn verdeeld over vijf domeinen:

  • Munitie
  • Operationele beschikbaarheid van wapensystemen
  • Uitrusting voor de soldaat
  • CIS- en cybermaterieel
  • Infrastructuur

De ministerraad machtigt Defensie om nieuwe contracten af te sluiten volgens de procedures overheidsopdrachten in het kader van het Readiness Plan.