13 dec 2013 18:53

Optifed: overkoepelende aanpak van massafraude

De ministerraad keurt het optifed-project goed over de aanpak van massafraude.

Massafraude is een vorm van fraude die gebruik maakt van massacommunicatie zoals telemarketing, internet en massamailings om met potentiële gedupeerden contacten te leggen. Een van de realisaties van het project voor de bestrijding van massafraude is de creatie van het Meldpunt Massafraude. Dankzij het meldpunt kan de problematiek beter in kaart worden gebracht, kan men gerichter optreden en meer informatie aan mogelijke gedupeerden geven.

Het optifed-project voorziet in de financiering en de interdepartementale samenwerking in de strijd tegen massafraude.

Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.