01 feb 2013 15:03

Optifed-projecten costing-out mobiele telefonie goedgekeurd

De ministerraad stemt in met een project van het optifed-programma: costing-out mobiele telefonie. Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

De ministerraad gaat akkoord met de toepassing van een aantal aanbevelingen voor het mobieletelefonieproject. Zo kunnen de overheidsdiensten jaarlijks tot 5% van de werkingskosten besparen door:

  • afspraken te maken en richtlijnen op te stellen om het gebruik van mobiele telefonie en verwante diensten voor privé- en professioneel gebruik te regelen, vooral op het vlak van de tussenkomst van de overheid in de kosten
  • de facturatie te baseren op het reële gebruik, zodat optimalisatie kan worden toegepast
  • contracten te hergroeperen
  • het kadercontract FOR/CMS te gebruiken dat zeer concurentiële tarieven biedt