13 dec 2012 15:40

Optifed-projecten goedgekeurd

De ministerraad gaat akkoord met drie projecten in het kader van het Optifed-programma op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert. Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

Het project Papyrus II dat deel uitmaakt van het investerings- en moderniseringsplan van de FOD Financiën heeft als doel het printer- en kopieerpark aanzienlijk te reduceren. Daarvoor wordt een overheidsopdracht voor een raamovereenkomst uitgeschreven waaraan ook andere federale overheidsdiensten kunnen deelnemen.

Het e-facturatieproject biedt een geïntegreerde aanpak om alle initiatieven te stroomlijnen die de facturen gericht aan de federale overheid dematerialiseren. De promotie en aanmoediging van e-facturatie is essentieel om de doelstelling van het regeerakkoord te behalen die een vermindering met 30% van de administratieve lasten voor ondernemingen tegen het einde van de legislatuur vooropstelt. Het project houdt rekening met de doelstellingen van e-facturatie vastgesteld in het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging, de principes van het Optifed-programma en het lopende FEDCOM-programma. (FEDCOM is een federaal project dat bedoeld is om de boekhouding van de staat te informatiseren.)

Het derde project betreft de costing out analyse van de diensten gefactureerd door de NMBS aan de federale overheid. Het betreft de optimalisering van het woon-werkverkeer en beropesmatige verplaatsingen. De federale overheidsdiensten zullen daarnaast de aanbevelingen opvolgen om te besparen op treinonkosten.