29 apr 2015 13:18

Optimalisering van de competenties op het vlak van pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een nota goed rond de optimalisering van de competenties op het vlak van pensioenen. 

Als gevolg van de reorganisatie van de implementatie van bepaalde diensten zou de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) in de loop van 2016 naar de Zuidertoren moeten verhuizen en zo de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) vervoegen. Voor de twee instellingen betekent deze verhuizing een grote opportuniteit om hun expertise, hun krachten en competenties te bundelen. Op die manier krijgen de burgers een betere
dienstverlening en beantwoordt de verhuizing aan de toenemende behoefte van de burgers om één enkele overheidsdienst te hebben waartoe ze zich bij hun pensioen kunnen wenden, vooral bij een gemengde loopbaan.
De verhuizing is immers de gelegenheid om een aantal competenties op het vlak van pensioenen in de Zuidertoren te bundelen: de pensioenen van de werknemers (RVP), de pensioenen van de overheidssector (PDOS), de pensioenen van HR Rail en de DIBISS-pensioenen.
De leidende ambtenaren van de RVP en de PDOS pleiten ervoor dat de synergieën (in het bijzonder wat betreft de ondersteunende functies zoals de P&O-diensten, de interne audit, communicatie, logistiek, klachtenbeheer en IT) onmiddellijk na de verhuizing van de PDOS zouden van start gaan. Het is de bedoeling, rekening houdend met de wetgevende stappen die moeten worden gevolgd, op 1 januari 2016 tot een fusie te komen. 
Op middellange termijn (2017/2018) en met behulp van de pensioenmotor zullen de synergieën op het vlak van de pensioentoekenning toelaten om aan de burger één document af te leveren waarop zijn pensioenrechten staan vermeld, ongeacht zijn loopbaan. De laatste stap is de unieke betaling.

Een werkgroep, die bestaat uit de leidinggevende ambtenaren en de vertegenwoordigers van de voogdijministers, zal de taak krijgen een stappenplan uit te werken zodat de fusie op 1 januari 2016 kan doorgaan. De synergieën als gevolg van de fusie zullen zeer aanzienlijke schaalvoordelen opleveren. Ze zullen ook nieuwe perspectieven bieden op het gebied van HR-beleid en het carrièreverloop van het personeel. De fusie zal er eveneens voor zorgen dat de kaderleden eenvoudiger zullen kunnen worden vervangen.