11 jun 2021 16:11

Optrekking van het geboorteverlof voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de optrekking van het geboorteverlof voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

In de federale begrotingsnotificaties werd opgenomen dat het geboorteverlof stapsgewijs zal uitgebreid worden van 10 naar 20 dagen, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. In dit kader wordt het geboorteverlof voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones opgetrokken naar 20 dagen. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones met het oog op de optrekking van het geboorteverlof