21 jun 2024 16:27

Opvang uitzonderlijke kosten van overstromingen in de Westhoek

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het vrijmaken van middelen om de kosten die werden gemaakt door de betrokken hulpverleningsdiensten en coördinatieorganen tijdens de overstromingen in de Westhoek in november 2023, te dekken.

Concreet zal 332.715 euro uit de interdepartementale provisie worden overgemaakt naar de FOD Binnenlandse Zaken, die zal instaan voor de betaling van de facturen.