09 nov 2018 18:25

Opvolgingsverslag eerste semester 2018 van het federaal plan gender mainstreaming

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het opvolgingsverslag van het federaal plan gender mainstreaming voor het eerste semester van 2018. 

Dit vierde opvolgingsverslag belicht de acties van de verschillende regeringsleden en hun administraties. Enkele belangrijke ontwikkelingen:

  • de start van acties voor de genderscreening van de communicatiecampagnes van de federale overheid
  • informatie en reflectie over de rol van vertrouwenspersonen en preventieadviseurs in de context van gendergerelateerd geweld en
    discriminatie op het werk
  • het belichten van de genderverschillen in de communicatie van de FOD Economie
  • de vooruitgang bij de integratie van het gegeven ‘gender’ van slachtoffers in de interventieverslagen van de brandweer
  • de vorderingen bij het open detentiebeleid voor vrouwen en de ontwikkeling van gemengde activiteiten in de penitentiaire context

Het eindverslag van de regering en de federale administraties op het einde van de legislatuur vormt de eindbalans en wordt begin 2019 naar het Federale Parlement verzonden.

De ministerraad keurde op 10 juli 2015 het federaal plan gender mainstreaming 2015-2019 goed in het kader van de wet van 12 januari 2007 tot toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie (september 1995, Peking) en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen. Het plan omvat 75 federale beleidslijnen die de regeringsleden toepassen om de genderdimensie te integreren. Het plan versterkt zo de gelijkheid van vrouwen en mannen in de samenleving door de situatieverschillen tussen mannen en vrouwen te identificeren en te integreren.