18 nov 2011 12:56

Orgaantransplantatie

Kwaliteits- en veiligheidsnormen van menselijke transplantatieorganen

Kwaliteits- en veiligheidsnormen van menselijke transplantatieorganen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen van menselijke transplantatieorganen definieert. Het voorontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde, zet richtlijn 2010/53/EG in Belgisch recht om.

Het voorontwerp van wet voert een kader in de wet van 13 juni 1986 in dat in alle stadia de kwaliteit en de veiligheid van transplantatieorganen moet garanderen: van de donatie tot aan de transplantatie. Die garantie zal de risico's beperken en de voordelen van orgaantransplantatie bevorderen.

De donoren worden zorgvuldig geëvalueerd en geselecteerd door een dokter op basis van een karakterisatie van donoren en organen. Een minimumaantal gegevens moet worden verzameld voor elke donatie zodat de arts van het transplantatiecentrum een juiste analyse van de risico's en voordelen voor de ontvanger en de donor kan uitvoeren.

De weggenomen, toegewezen en getransplanteerde organen zullen volledig traceerbaar zijn van donor tot ontvanger. Er komt ook een centrale om ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen na wegneming bij levende en overleden personen te melden en te beheren.