13 nov 2013 18:08

Organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een voorontwerp van wet goed dat de wet wijzigt rond de organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale staat.

Het voorontwerp beoogt in de eerste plaats de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot 1 januari 2016 voor de administratieve openbare instellingen, de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en de staatsbedrijven. 

Het vervolledigt tevens de machtiging van de Koning die aldus de mogelijkheid krijgt de vorm en de modaliteiten vast te leggen voor het versturen van de verantwoordingsstukken naar de diensten. Het voorontwerp bepaalt bijvoorbeeld de modaliteiten voor het overmaken van de facturen aan de diensten door de elektronische weg op te leggen of te bevoordelen. 

Het voorontwerp biedt de administratieve openbare instellingen, de staatsdiensten met afzonderlijke beheer en de staatsbedrijven bovendien de mogelijkheid om, mits het naleven van bepaalde criteria, een boekhoudsysteem te kunnen gebruiken waarbij de algemene boekhouding en de budgettaire boekhouding los van elkaar bestaan. De algemene boekhouding kan zich daarnaast baseren op een ander boekhoudplan dan dat van het koninklijk besluit van 10 november 2009.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat