29 apr 2016 17:41

Organisatie van de BELARE-campagnes voor het Poolsecretariaat

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs akte van een nota over de organisatie van de BELARE-campagnes op het Prinses Elisabeth Station van het Poolsecretariaat.

De ministerraad stemt ermee in dat Defensie in de komende vier jaar met het Poolsecretariaat samenwerkt tijdens de BELARE-campagnes. Een lid van Defensie zal Deputy Chief Station zijn. Hij staat het hoofd van het poolstation bij en moet met hem alle operaties op het terrein volgen, met bijzondere aandacht voor de gespecialiseerde taken van de dienstverlener. Deze samenwerking, van maximaal 15 personeelsleden van Defensie, krijgt gestalte met de ondertekening van een overeenkomst tussen het Poolsecretariaat en Defensie. De overeenkomst wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de ministerraad voorgelegd. Deze samenwerking zal jaarlijks geëvalueerd worden. De ministerraad keurde ook het nodige budget en de financieringsmechanismen goed.

De ministerraad heeft daarnaast de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid gemachtigd om een overheidsopdracht te lanceren voor de selectie van een nieuwe dienstverlener die de voorbereiding en uitvoering van de BELARE-campagnes van het poolstation Prinses Elisabeth zal ondersteunen. De ministerraad heeft ook haar goedkeuring gegeven aan de samenstelling van het comité voor de evaluatie van de kandidaatstellingen en de offertes. De opdracht wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de ministerraad voorgelegd.