30 jun 2023 17:06

Organisatie van de elektriciteitsmarkt (Corporate Governance Elia) - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Het voorontwerp van wet, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State en de CREG, brengt een aantal wijzigingen aan in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en heeft vijf doelen:

  • omzetting van Europeesrechtelijke ontvlechtingsregels
  • een toenadering tussen de aandeelhouders van Elia en Fluxys mogelijk maken om investeringen in de energietransitie te vergemakkelijken
  • preciseren dat minimaal één van de onafhankelijke bestuurders niet mag zetelen in zowel Elia Group NV als in Elia Transmission Belgium NV
  • de bestuurders en de leden van het college van dagelijks bestuur verbieden om via een managementvennootschap te zetelen, gelet op de opdracht van openbare dienst en van algemeen belang van de netbeheerder
  • de Elektriciteitswet aanpassen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.