23 jul 2015 15:37

Organisatie van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de organisatie van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk invoegt.

Het voorontwerp bepaalt dat de prestaties die externe diensten voor preventie en bescherming op het werk aan ondernemingen verlenen en hun kostprijs bij koninklijk besluit worden vastgelegd. 

Het betreft alle ondernemingen die aangesloten zijn bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die niet beschikken over een eigen medisch departement. Hiertoe behoren ook de micro-ondernemingen tot en met vijf werknemers.

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk verrichten prestaties in het kader van het welzijn op het werk voor werkgevers en werknemers, zodat de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk gedurende hun volledige loopbaan behouden blijven en arbeidsongevallen en beroepsziekten worden voorkomen. 

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk