04 apr 2014 19:53

Organisatie van de nationale herdenkingsplechtigheden van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België

De ministerraad neemt een aantal beslissingen in het kader van de organisatie van de nationale herdenkingsplechtigheden van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België in 2014. 

De ministerraad keurt de lijst met nationale en internationale genodigden goed die op de verschillende plechtigheden aanwezig zullen zijn. 

De ministerraad keurt ook het programma goed van de geplande plechtigheden:

 • op 4 augustus 2014 in Luik, aan het Monument voor de Intergeallieerden in Cointe 
 • op 28 oktober 2014 in Nieuwpoort, aan het Albert I-monument en in Ieper, aan de Menenpoort

De federale overheid steunt bovendien de activiteiten die met deze twee plechtigheden gepaard gaan en die worden georganiseerd door de lokale en provinciale besturen.

Ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste verjaardag worden ook de erkenning van de natie voor het lijden tijdens de oorlog via sterke symbolische gebaren duidelijk gemaakt. Daarom heeft de minister van Landsverdediging op vraag van het Organisatiecomité twee ontwerpen van koninklijk besluit voorbereid:

 • om een erediploma op te stellen voor de steden en gemeenten die gedurende de Eerste Wereldoorlog het slachtoffer werden van oorlogsdaden, naar het model dat uitgewerkt werd voor de steden en gemeenten die dat statuut verkregen hebben na de Tweede Wereldoorlog en om de plaatsen te eren waarvan de burgerbevolking erg geleden heeft
 • om de titel van nationale begraafplaats aan het Fort Loncin toe te kennen zodat we de herinnering aan het hardnekkige verzet levende houden en ons respect tonen voor de zowat 150 verdedigers die er nog steeds rusten, begraven onder het puin 

Ter herinnering:

België neemt een centrale plaats in bij de herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Deze herdenking gebeurt onder meer door enkele nationale herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling:  

 • 4 augustus 2014 (voormiddag) in Luik voor de 100e verjaardag van de invasie van België door Duitsland en van de schending van de neutraliteit, met als thema: de weerstand tegen de invasie
 • 28 oktober 2014 in Ieper en Nieuwpoort voor de 100e verjaardag van de eerste slag bij Ieper met als thema: de weigering van de onderwerping en het onder water zetten van de IJzervlakte, met een eerbetoon aan de figuur van de “Koning-Soldaat”
 • 11 november 2018 in Brussel voor de 100e verjaardag van de ondertekening van de
  Wapenstilstand, met als thema: het einde van de oorlog, de terugkeer naar de vrede en de heropbouw

Naast deze plechtigheden zal de federale overheid deelnemen aan vier grootschalige herdenkingsactiviteiten met internationale draagwijdte, die verband houden met markante feiten van de Eerste Wereldoorlog:

 • de oorlogsdeelname van het Verenigd Koninkrijk als reactie op de schending van de Belgische neutraliteit. De Britse regering heeft beslist om dit evenement te herdenken op 4 augustus 2014 met plechtigheden in het Verenigd Koninkrijk en in Bergen (op het einde van de namiddag), waar de eerste Britse soldaat gesneuveld is
 • de tweede slag bij Ieper, waarbij voor het eerst chemische wapens werden gebruikt
 • evenementen in het Brusselse Gewest zullen het dagelijkse leven tijdens de bezetting, de verzetsdaden, alsook de bijzondere rol van koning Albert I en koningin Elisabeth in de kijker worden gezet
 • de slag bij Passchendaele, waarbij 500 000 doden vielen en die een grote symbolische waarde heeft, in het bijzonder in de landen van de Commonwealth.

Daarnaast zullen op de verschillende bestuursniveaus binnen ons land gedurende de hele periode 2014-2018 culturele, artistieke, historische en wetenschappelijke initiatieven genomen worden. 

Meer informatie op de website www.be14-18.be