07 dec 2012 18:14

Organisatie van de nationale herdenkingsplechtigheden voor de Eerste Wereldoorlog

De ministerraad beslist op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo tijdens de periode 2014-2018 drie nationale herdenkingsplechtigheden te organiseren met internationale uitstraling (zie persbericht van 4 november 2011). De datums van de plechtigheden zijn gewijzigd, zodat ze beter aansluiten bij de historische feiten:

  • op 4 augustus 2014 wordt de honderdste verjaardag van de invasie van België door Duitsland en de schending van de Belgische neutraliteit herdacht met als thema: de weerstand tegen de invasie
  • op 28 oktober 2014 wordt in Ieper en Nieuwpoort de honderdste verjaardag van de slag bij Ieper herdacht met als thema: de weigering van de onderwerping en het onder water zetten van de Ijzervlakte en een eerbetoon aan Koning Soldaat
  • op 11 november 2018 wordt in Brussel de honderdste verjaardag herdacht van de ondertekening van de wapenstilstand met als thema: het einde van de oorlog en de terugkeer naar de vrede en de heropbouw
     

Naast deze plechtigheden zal de federale overheid deelnemen aan vier grote herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling die verband houden met de Eerste Wereldoorlog:

  • de deelname aan de oorlog door het Verenigd Koninkrijk als reactie op de schending van de Belgische neutraliteit. De Britse regering heeft beslist dit feit te herdenken op 4 augustus 2014 door plechtigheden op zijn grondgebied en in Bergen (eind namiddag) te organiseren, op de plaats waar de eerste Britse soldaat is gesneuveld
  • de tweede slag bij Ieper tussen 22 april en 28 mei 2015 ter herdenking van het eerste gebruik van gasaanvallen
  • tussen 2015 en 2016 zullen evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het dagelijkse leven, de verzetsdaden en de rol van koning Albert I en koningin Elisabeth tijdens de bezetting in de kijker zetten
  • de slag bij Passchendaele waar 500 000 doden vielen wordt herdacht tussen 31 juli en 6 november 2017. Tot op vandaag is het een zeer symbolische datum in de landen van de Commonwealth.

De herdenkingsplechtigheden worden georganiseerd door het comité dat wordt voorgezeten door de heer Paul Breyne, commissaris-generaal van de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog en de heer Jean-Arthur Regibeau adjunct-commissaris-generaal (zie persbericht 23 maart 2012).