26 jan 2018 16:48

Organisatie van de NAVO-top in juli 2018

De ministerraad heeft een nota goedgekeurd over de organisatie van de top van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op 11 en 12 juli 2018 in Brussel. Het dossier is een gezamenlijk initiatief van eerste minister Charles Michel, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Defensie Steven Vandeput.

Op uitnodiging van de Belgische federale overheid vindt de volgende formele top van staatshoofden en regeringsleiders van de 29 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) plaats op 11 en 12 juli 2018 in Brussel. De organisatie van zo’n top vraagt een grote mobilisatie van de federale overheid en een coördinatie van de talrijke betrokken actoren en partners. Hiervoor keurde de ministerraad de oprichting van een task force goed, die belast is met de algemene coördinatie en de supervisie van de organisatie. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende strategische cellen van de betrokken ministers en enkele federale overheidsdiensten. De task force wordt voorgezeten door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, die toestemming krijgt om een dienstenopdracht te lanceren voor de logistieke organisatie van de top.