11 jun 2021 15:02

Organisatie van een NAVO-top in Brussel op 14 juni 2021

Op maandag 14 juni 2021 vindt in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel een vergadering plaats van de staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Deze top, die wordt voorgezeten door secretaris-generaal Jens Stoltenberg, heeft tot doel in het kader van de NAVO 2030-agenda beslissingen te nemen om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

België is een van de landen die in 1949 de NAVO hebben opgericht. Sinds december 1966 is Brussel ook de zetel van de Organisatie. Brussel en België beschikken over erkende ervaring en knowhow op het gebied van de organisatie van Europese en internationale toppen.

De top op 14 juni zal de gelegenheid bieden voor een eerste contact tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de andere staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-partners. Het belang van de trans-Atlantische betrekkingen en de solidariteit tussen de bondgenoten zullen er centraal staan. Daarnaast zullen de staatshoofden en regeringsleiders een reeks voorstellen goedkeuren in het kader van het NAVO 2030-initiatief, dat erop gericht is de NAVO politiek en militair te versterken en voor te bereiden op de veiligheidsuitdagingen van de toekomst.

In de marge van de top zullen ook bilaterale ontmoetingen tussen naties en organisaties plaatsvinden.

De organisatie van deze bijeenkomst is een uitstekende gelegenheid om België in de internationale schijnwerpers te zetten, in het bijzonder als zetel van de Organisatie. Naast de mediatieke uitstraling vormt het organiseren van zo'n internationale top ook een economische en geopolitieke meerwaarde voor ons land en voor Brussel, dat zo zijn rol als belangrijke diplomatieke hoofdstad kan onderstrepen. In deze context werden vele aspecten van deze top door België als gastland verzorgd.

Voorbereidingen en strikte sanitaire protocollen

De voorbereiding van deze top vergde een grote mobilisatie van de federale overheid en de betrokkenheid van talrijke actoren en partners. Daarom werd een interdepartementale taskforce opgericht om de voorbereidingen te coördineren en te superviseren. Onder het voorzitterschap van de FOD Buitenlandse Zaken coördineert deze taskforce, samen met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, het ministerie van Defensie en de FOD Binnenlandse Zaken, de aspecten in verband met veiligheid en preventie, protocol, mobiliteit en communicatie.

De top wordt dus georganiseerd in de beste omstandigheden, in perfecte samenwerking tussen federale en gewestelijke instellingen, en met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen in verband met Covid-19. Zowel de delegaties van de deelnemende landen als de aanwezige journalisten zullen de in België geldende gezondheidsmaatregelen en -protocollen moeten naleven.  De NAVO voorziet bovendien in bijkomende maatregelen, zoals verplichte PCR-tests en het meten van de temperatuur. 

De organisatie van deze top in Brussel zal grote gevolgen hebben voor de mobiliteit in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier, waar op 14 juni een veiligheidsperimeter zal worden ingesteld. Meer informatie is beschikbaar op de website van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. De dag zelf zal realtime-informatie worden verspreid via hun Twitteraccount (Polbru).