24 mei 2012 18:36

Ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor de werknemers van de Cel voor Financiële Informatieverwerking

De ministerraad kent op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck de werknemers van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking toe in geval van bijstand van een ernstig ziek gezinslid*.

De werknemer heeft recht op vier maanden voltijds ouderschapsverlof, acht maanden halftijds of 20 maanden eenvijfdeonderbreking of een combinatie van deze mogelijkheden. Het verlof moet opgenomen worden voor het kind twaalf jaar wordt.
De werknemer heeft recht op een voltijdse, halftijdse of eenvijfde loopbaanonderbreking om een ernstig ziek gezins- of familielid bij te staan. Het recht geldt voor twaalf maanden volledige onderbreking of 24 maanden halftijdse onderbreking per patiënt. In geval van een ernstig ziek kind kan de werknemer 24 maanden volledige loopbaanonderbreking nemen of een gedeeltelijke onderbreking van 48 maanden. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.