01 jun 2012 17:37

Ouderschapsverlof kan voor kind met handicap tot 21 jaar

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het leeftijdscriterium voor het ouderschapsverlof voor een kind met handicap verhoogt tot 21 jaar* zoals de wet van 13 april 2011 voorschrijft.

Wanneer een kind een fysieke of mentale handicap van ten minste 66% heeft, kan de werknemer een ouderschaps- of adoptieverlof opnemen tot het kind 21 jaar is.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan tot verhoging van de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof.