17 nov 2006 16:00

Ouderstage

De ouderstage is op gang gebracht

De ouderstage is op gang gebracht

Op voorstel van minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft de Ministerraad het samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet tot instemming met dit akkoord goedgekeurd tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, bedoeld in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. Het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de Gemeenschappen heeft betrekking op de financiering en de inhoud van de ouderstage. De federale overheid neemt de volledige financiering ten laste, wat de aanwerving mogelijk zal maken van 28 maatschappelijk werkers en 14 universitairen. De ouderstage zal vanaf 1 april 2007 in werking worden gebracht door de diensten van de Gemeenschappen. De ouderstage zal bestaan uit 30 uur ten laste nemen van de ouders van delinquente kinderen en 20 uur psychosociale en administratieve begeleiding. De stage zal de ouders uitnodigen om na te denken over zichzelf en zich bewust te worden van hun opvoedkundige verantwoordelijkheden. Het niet-deelnemen aan de ouderstage zal aanleiding geven tot strafrechtelijke sancties, gaande van een boete tot een gevangenisstraf.