18 sep 2008 11:44

Overdracht kernmateriaal en -gegevens

Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens een veiligheidsmachtiging oplegt om toegang te hebben tot geclassificeerde inlichtingen van de inlichtingendiensten.

De wijziging van het koninklijk besluit (*) heeft als doel de werking van de Commissie te verbeteren, door ook de administatie der Douane en Accijnzen te betrekken bij de Commissie. 

Tijdens de beraadslagingen van de Commissie wisselen de inlichtingendiensten waardevolle informatie uit over aanvragen voor de uitvoer van nucleair materiaal, uitrusting en technologie. Aangezien die informatie doorgaans geclassificeerd is als vertrouwelijk of geheim, dient ze te worden beschermd. Daarom legt het voorstel van minister van Energie Paul Magnette de leden van de commissie op over een veiligheidsmachtiging te beschikken. De verplichting geldt voor de leden, de plaatsvervangende leden, de voorzitter en de ondervoorzitter.

De commissie heeft als opdracht de minister van Energie advies te geven over de uitvoer van nucleair materiaal, uitrusting en technologie.

(*) koninkijk besluit tot wijziging van het kb van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden.