27 apr 2007 17:00

Overdracht personeel van De Post naar het BIPT

Overdracht van de personeelsleden van de ombudsdienst van De Post naar het BIPT

Overdracht van de personeelsleden van de ombudsdienst van De Post naar het BIPT

Minister van Begroting Freya Van den Bossche, minister van Economie Marc Verwilghen en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens legden de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de personeelsleden van de ombudsdienst van De Post naar het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie overdraagt. Vanaf 1 januari 2007 maakt de ombudsdienst van de post deel uit van het BIPT. Het ontwerp regelt de overdracht van het personeel en garandeert dat ze ten minste hun bezoldiging behouden en compensaties krijgen voor andere rechten zoals maaltijdcheques en ombudspremies.