28 jan 2005 16:00

Overdracht van de activa van de NMBS

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de overdracht van activa door de NMBS naar het Fonds voor spoorweginfrastructuur.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, betreffende de overdracht van activa door de NMBS naar het Fonds voor spoorweginfrastructuur.

Het gaat om de aanvulling van de lijst met activa die op 1 janauri 2005 door de NMBS werden overgedragen. De aanvullingen hebben voornamelijk betrekking op: - de spoorinstallaties - de bouwwerken en de kunstwerken van het Belgisch spoornet - de elektriciteits- en seininrichtingsinstallaties - de tussentijdse interesten op de dividenten HST-fin De overdrachten dienen de schuld van de NMBS te compenseren, die de Federale Staat heeft overgenomen. Het Fonds voor spoorweginfrastructuur is zelf voor 100% in handen van de Staat.