18 nov 2013 15:04

Overdracht van de Nationale Plantentuin van België in Meise

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Nationale Plantentuin van België in Meise van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap.

Het ontwerp maakt deel uit van de wettelijke en reglementaire initiatieven die de federale overheid moet nemen, om de uitvoering rond te krijgen. Dit ontwerp regelt de effectieve overdracht van het gebouw door de Regie der Gebouwen.