17 jan 2014 18:19

Overdracht van gebouwen naar aanleiding van de vijfde en zesde staatshervorming

De ministerraad keurt acht ontwerpen van koninklijk besluit goed die de overdracht van gebouwen van de federale overheid naar de gewesten en de gemeenschappen regelen. De overdracht kadert in de uitvoering van zesde staatshervorming en de vorige akkooorden.

Overdracht van de gebouwen naar aanleiding van de vijfde staatshervorming
De ministerraad stemt in met de ontwerpen van koninklijk besluit voor de definitieve overdracht van de gebouwen naar aanleiding van de vijfde staatshervorming (2002).

De gebouwen die administraties van lokale overheden en landbouw herbergen, werden overgedragen aan het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest.
Overdracht aan de gebouwen naar aanleiding van de zesde staatshervorming
De ministerraad keurt de ontwerpen van koninklijk besluit goed voor de overdracht van eigendom en huurovereenkomsten naar aanleiding van de zesde staatshervorming. In deze gebouwen zijn gesloten jeugdinstellingen en justitiehuizen gevestigd. Ze worden overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

Twee gebouwen, die vroeger bestemd waren voor de huisvesting van de Hogere Zeevaartscholen, worden enveens overgedragen.

Onverminderd wat de nieuwe bijzondere fiancieringswet voorschrijft, gebeurt de overdracht van de gebouwen kosteloos in de staat waarin ze zich bevinden, net zoals bij de vorige overdrachten.