08 dec 2023 19:58

Overdracht van het cryptoproject naar het ministerie van Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de overname van het cryptoproject, dat momenteel nog is ondergebracht bij de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), door het ministerie van Defensie.

In de nasleep van de aanslagen in 2016 besloot de Belgische regering dat ons land, om redenen van nationale veiligheid, nood had aan de mogelijkheid om op voldoende beveiligde manier geclassificeerde informatie te kunnen communiceren. Dergelijke communicatie kan enkel gebeuren door het versleutelen van informatie met zowel software als hardware die ervoor zorgen dat de informatie onleesbaar wordt voor wie niet over de nodige ‘sleutels’ beschikt.

In dit kader werd het cryptoproject opgericht, dat tot nu toe werd beheerd door het secretariaat van de NVO. Door een aanpassing van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen die werd goedgekeurd begin 2023, zal de NVO echter ondergebracht worden bij de Veiligheid van de Staat.

Bijgevolg werd beslist dat het ministerie van Defensie het project zal overnemen. De engagementen die werden vastgelegd in het oorspronkelijke contract van het project zullen worden uitgevoerd zoals voorzien.