08 dec 2017 12:59

Overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut te Rome aan de Academia Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut te Rome (BHIR) aan de Academia Belgica – Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, en met de gelijktijdige ontbinding van het BHIR.

Sinds 1902 buigt het Belgisch Historisch Instituut te Rome (BHIR) zich over de studie van de geschiedenis van Italië en Rome van de oudheid tot heden en hun relaties met onze gewesten, met bijzondere aandacht voor de Europese dimensie. Naar aanleiding van het huwelijk van de Belgische prinses Marie-José met de Italiaanse kroonprins Umberto, werd in 1930 de Nationale Stichting Prinses Marie-José (NSPMJ) opgericht ter ondersteuning van kunsthistorisch onderzoek. Op dat moment ontstond het plan om een Belgische academie op te richten waarin deze twee organisaties eveneens zouden zetelen. De Academia Belgica (AB) werd gesticht in 1939 en vestigde zich in een nieuw gebouw, waar ook het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale Stichting Prinses Marie-José hun onderdak vonden.

Na de organisatie van tal van gezamenlijke activiteiten, hebben de Academia Belgica, het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale Stichting Prinses Marie-José de wens geuit om hun missies en activiteiten te integreren in één stichting van openbaar nut. Deze fusie ligt in lijn met de filosofie van het regeerakkoord, en neemt de vorm aan van een integratie van het BHIR en de Nationale Stichting Prinses Marie-José in de Academia Belgica.

In samenspraak tussen de betrokken instellingen werd een ontwerp van nieuwe statuten van de Academia Belgica uitgewerkt.  Deze statuten bieden een evenwicht tussen de belangen van de verschillende instellingen en vrijwaren ook de belangen van de federale overheid. 

De instellingen willen de fusie doorvoeren op 1 januari 2018. De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid zal hiertoe de nodige wetgevende en reglementaire initiatieven nemen.