23 dec 2022 16:58

Overdracht van kredieten in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met een transfer voor het dekken van uitgaven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2024.

Het betreft een transfer voor de FOD Binnenlandse Zaken van 1.844.412 euro in vastlegging en vereffening uit de interdepartementale provisie bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

Dit bedrag is bestemd voor het dekken van personeels- en werkingskosten in 2023.