10 mrt 2023 15:48

Overdracht van kredieten uit de Covid-provisie 2023 voor de HVW en het RSVZ

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Zelfstandigen David Clarinval de overdracht van kredieten uit de Covid-provisie 2023 naar de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) goed.

De HVW en het RSVZ ontvangen respectievelijk 1.000.000 euro en 500.000 euro uit de provisie om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. De instellingen zagen zich als gevolg van de crisis immers geconfronteerd met een sterk verhoogde werklast en stijgende personeelskosten.