27 dec 2018 16:56

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest.

Zoals voorzien door de bijzondere wet van 16 januari 1989 over de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, heeft het Vlaams Gewest beslist om vanaf 1 januari 2019 zelf in te staan voor de dienst van de belastingen op spelen en weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken. Het gewest heeft ook beslist om het betrokken personeel van de FOD Financiën over te nemen.

Het ontwerp regelt de overdracht van de medewerkers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, en van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de FOD Financiën naar de overheid van het Vlaams Gewest.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.