26 mrt 2015 17:05

Overdracht van personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar de gewesten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot overdracht van personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, naar de Waalse Regering, de Vlaamse Regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Door de zesde staatshervorming worden volledige diensten, bijna volledige diensten en delen van diensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overgedragen naar de gewest- en gemeenschapsregeringen.

Het gaat hier meer bepaald om personeelsleden van de diensten van het Ervaringsfonds van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, van de afdelingen Werkgelegenheid en Doelgroepenbeleid, van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt en van de Cel Migratie van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt.

De regeringen van de drie gewesten hebben vooraf advies verleend en hebben ingestemd met de ontwerpen van KB en de bijbehorende bijlagen.