26 mrt 2015 17:09

Overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest

Op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Werk Kris Peeters ging de ministerraad akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest.

Door de zesde staatshervorming worden volledige diensten, bijna volledige diensten en delen van diensten overgedragen naar de gewest- en gemeenschapsregeringen.

De personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening die overgedragen worden, zijn facilitatoren en coördinatoren-facilitatoren, die de opdracht activering van het zoekgedrag naar werk uitoefenen.

De Vlaamse Regering heeft vooraf advies verleend en heeft ingestemd met de ontwerpen van koninklijk besluit en de bijbehorende bijlagen.