11 apr 2008 16:51

Overeenkomst Bahama's en Benelux

Overeenkomst tussen de Benelux en het Gemenebest van de Bahama's over de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

Overeenkomst tussen de Benelux en het Gemenebest van de Bahama's over de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst die de regeringen van de Benelux-landen en het Gemenebest van de Bahama's per briefwisseling hebben gesloten om de visumplicht voor de houders van diplomatieke paspoorten op te heffen (Washington DC 2 februari 2006 en 3 maart 2006).

De overeenkomst die de goede relaties met het Gemenebest van de Bahama's  wil bevorderen, realiseert het vrije verkeer van diplomatiek, officieel en dienstpersoneel. Die personeelsleden kunnen nu op vertoon van hun paspoort en zonder visum België bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.