02 sep 2011 15:57

Overeenkomst België - Argentinië

Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Argentinië

Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Argentinië

De ministerraad gaat akkoord met een voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Argentinië (*).

De overeenkomst wil: 

  • een dubbele onderwerping van de Argentijnse verzekerden die tijdelijk een beroepsbezigheid uitoefenen in België en van de Belgische onderdanen in Argentinië vermijden
  • de sociale zekerheidsrechten die in Argentinië en België verworven werden behouden
  • de gelijke behandeling van de onderdanen garanderen 
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken

Deze overeenkomst heeft twee belangrijke gevolgen voor de sociaal verzekerden:

  • De Belgische werknemers of zelfstandigen die in Argentinië sociale bijdragen betalen behouden hun verworven rechten op het vlak van ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsprestaties. Dat betekent dat personen die in Argentinië socialezekerheidsbijdragen betaald hebben, en die in België komen wonen, op het moment dat ze de pensioenleeftijd bereiken, hun Argentijns ouderdoms- of overlevingspensioen uitbetaald krijgen. Ook personen die arbeidsongeschikt worden, genieten van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Argentinië, ook indien ze naar België verhuisd zijn. Het spreekt vanzelf dat dit verdrag hetzelfde garandeert voor de Argentijnse werknemers of zelfstandigen die in België bijdragen betaald hebben.
  • De Belgische werknemers die tijdelijk naar Argentinië gestuurd zijn in het kader van een detachering, of de Belgische zelfstandigen die tijdelijk in Argentinië hun beroepsactiviteit uitoefenen, zullen geen sociale bijdragen moeten betalen in Argentinië. Ze zullen uitsluitend in België bijdragen betalen en bijgevolg tijdens hun verblijf in Argentinië uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel. Dat geldt uiteraard ook voor Argentijnse werknemers die tijdelijk naar België worden gestuurd of voor de Argentijnse zelfstandigen die tijdelijk in België werken.

Het verdrag bevestigt de goede verstandhouding van België met Argentinië.

(*) ondertekend op 3 maart 2010 in Buenos Aires.