02 sep 2011 15:57

Overeenkomst België - Filippijnen

Betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel

Betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen België en de Filippijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel (*).

De overeenkomst maakt het makkelijker voor echtgenoten en andere gezinsleden van ambtenaren en andere personeelsleden van de Filippijnse diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties in België om betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Hetzelfde geldt eveneens voor de Belgische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen in de Filippijnen.
De overeenkomst wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement.

(*) ondertekend in Brussel op 23 december 2009.